Vilka barncyklar är bäst för små barn?

Vilka barncyklar är bäst för små barn?

Om du föreställer dig en barncykel utan vevparti och pedaler, ser du i stort sett en balanscykel framför dig. Balanscyklar är förmodligen det bästa sättet att lära små barn att cykla. Innan du börjar fundera på huruvida du kan spara pengar på att köpa en vanlig barncykel och bara ta bort pedalerna, bör du känna till att balanscyklar ofta har en lägre vikt än små barncyklar. De är dessutom anpassade för att passa det mindre barnets kropp.

Ett barn tar sig fram på sin balanscykel genom att trycka ifrån med sina fötter. När barnet sedan känner sig mer bekväm på sin cykel, är nästa steg att lära barnet att trycka ifrån och sedan glida omkring med fötterna i luften. Balanscyklar kallas ibland för gåcyklar, av den enkla anledningen att det kan se ut som att barnet går med cykeln.

Fördelen med balanscyklar jämfört med andra barncyklar

Barn kan börja använda balanscyklar när de är cirka 18 till 24 månader gamla, och barn upp till 5 års ålder föredrar ofta balanscyklar framför andra barncyklar. I de flesta fall kommer ditt barn kunna gå vidare till en cykel med pedaler omkring 4 års ålder. Det finns dock ingen fast övre gräns på användandet av balanscyklar, utan det finns även balanscyklar för vuxna.

Det som är viktigt att ha i åtanke när det gäller balanscyklar, är att cykeln behöver ha rätt storlek för barnet. Det är nämligen lika viktigt att barncyklar har rätt storlek som cyklar för ungdomar och vuxna. Skillnaden är förstås att barnet snabbt växer ur en storlek när barnet är mellan 2 och 5 år gammalt. Du bör därför välja en cykel som går att justera utifrån barnets storlek.

Balanscyklar kan ofta lära barn att balansera på cykeln snabbare än vad som är möjligt på vanliga barncyklar, därav namnet. Genom att snabbt lära sig balansera har barnet en fördel när det sedan är dags att lära sig trampa på pedalerna. Detta kan underlätta övergången till en vanlig barncykel som barnet behöver balansera, styra och trampa på pedalerna för att föra framåt. Många barn kan uppleva det som överväldigande att behöva lära sig allt detta på en och samma gång.

Även barncyklar bör utrustas med cykellampor och reflexer så att de syns, oavsett om man bor i trevliga radhusområden så hjälper bra belysning på cykeln när man släpper iväg de små ett par meter. Säkerhet som hjälm och belysning är a och o och ska läras tidigt.

Continue Reading