Behöver du anlita advokatbyrå?

Behöver du anlita advokatbyrå?

När det handlar om juridiska ärenden som rör vårdnad och umgängesrätt kring gemensamma barn så väljer många att anlita en advokatbyrå om man inte kan lösa konflikterna själv. En advokatbyrå har erfarenhet och kan ge stöd och råd kring hur ni bäst löser era problem. 

När det gäller ärenden där barn är iblandade så kan det vara känsligt. Du som behöver anlita en advokatbyrå för att till exempel lösa en vårdnadstvist kan lita på att en erfaren advokat kan hjälpa dig. Konflikter är en del av livet och tyvärr så hamnar barn ofta i kläm när vuxna inte kan samarbete till exempel efter en skilsmässa. Enligt lagen så är det alltid barnets bästa som ska vara i fokus. Du som är orolig för ekonomin ska veta att många försäkringar kan hjälpa till att betala för de kostnader det innebär att anlita en advokatbyrå. Juridiska processer är ofta kostsamma, på juridiken.org kan du läsa mer.

Vårdnad och umgängesrätt 

Enligt lagen så är det skillnad på vårdnad och umgängesrätt. Barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar väger tungt. Barnet anses ha behov av detta och därför så får föräldrar ofta umgängesrätt. När det handlar om vårdnad så är detta en annan sak. Du som funderar på att anlita en advokatbyrå för att ansöka om enskild vårdnad ska veta att detta inte är något man ansöker om för att ni som föräldrar inte kommer överens. Vid en bedömning om enskild vårdnad är motiverat så tittar rätten på saker som om det förekommer missbruk, våld eller något annat som skadar barnet och gör den ena föräldern olämplig som vårdnadshavare. Även våld mot sin partner som ett barn får bevittna anses vara skadligt. Du som är osäker kan rådfråga en advokatbyrå som kan titta specifikt på just ditt fall och de omständigheter som råder. En vårdnadstvist är ofta en ganska långdragen process som kan vara svår att gå igenom och därför är det viktigt att man fått råd från en erfaren advokat innan en sådan process påbörjas. Du som befinner dig i en situation där motparten hotar eller skadar dig ska tänka på att dokumentera så mycket som möjligt inför en eventuell rättegång. 

Continue Reading