Vad påverkar priset på ett överfallslarm för en butik?

Vad påverkar priset på ett överfallslarm för en butik?

För butiksägaren är det ofta självklart att ha inbrottslarm och brandlarm. För många är det lika självklart att ha överfallslarm som skapar trygghet för de som jobbar i butiken. Vad denna säkerhetslösning kostar beror på flera faktorer.

Följande frågor använder Securitas på sin hemsida för att avgöra kundens behov och därmed erbjuden prisnivå.

Vilka övriga tjänster ska ingå?

Det är extremt ovanligt att en butik enbart har överfallslarm – och inget annat larm. Företagslarm kan exempelvis innefatta inbrottslarm, brandlarm och just överfallslarm.

Men generellt erbjuder larmföretagen sina kunder att enbart teckna överfallslarm om så önskas. Det skulle exempelvis kunna uppstå detta behov för en butik som ligger i en galleria. Detta eftersom gallerior ofta har skalskydd och brandlarm redan installerade av fastighetsägaren.

Hur är butiken belägen?

Behov av inbrottslarm och överfallslarm styrs även var butiken är belägen. Ligger den med ingång och fönster mot en gata, i en galleria eller högt upp ett kontorskomplex? Detta avgör därmed risken att något ska hända.

Kommer personalen att jobba ensamma?

Ett ökat säkerhetstänk krävs om personalen kommer att jobba ensamma. Inom en del branscher är det till och med krav på att överfallslarm måste finnas tillgängliga dygnet runt. Detta just på grund av den ökade risken vid ensamarbete.

Ska det vara ett överfallslarm kopplat til kamera?

Vid överfall, rån eller allmänt hotfulla situationer kan ett överfallslarm skapa en tryggare arbetssituation i butiken. För att skapa en säkrare situation kan övervakningskameror kopplas upp. Dessa bevakar, och sparar video, på vad som skett. Dessutom kan larmbolagets operatörer se vad som skett när larmet aktiverats. Fördelen är därmed att korrekt insats kan ske utifrån händelse.

Går alltid att jämföra!

I de flesta städer finns flera larmbolag representerade. För butiksägaren kan det därmed finnas fördel i att jämföra de olika alternativen.

  • Vilka tjänster ingår?

Det primära är att jämföra vilka tjänster som ingår och ställa detta mot det egna behovet. Att tumma på kvalité är aldrig rätt väg att gå när det kommer till säkerhet.

  • Vad kostar det?

Att ta in offert från flera olika larmbolag kan innebära att butiksinnehavaren kan spara stora summor per år. Men detta ska, som nämnts, inte ske på bekostnad av säkerhet och kvalité på larmsystemet.

Continue Reading