Se över säkerheten på ditt företagslarm

Se över säkerheten på ditt företagslarm

Ett företagslarm ger säkerhet – men hur mycket? Som kund är det viktigt att syna de olika larmbolagen och förstå vilken säkerhet det är man betalar för. Det är nämligen skillnader – vilka kan vara avgörande när inbrott, brand eller driftstopp sker. 

Företagslarm som företagslarm? Nej, så enkelt är det inte. Det gäller att kontrollera vilka tjänster som ingår och vilken service som skapas med det larm som installeras. Ett exempel kan tas från hur larmet kommunicerar med larmcentralen och den app som vanligtvis följer med larmet. 

När ett företagslarm larmar skickas meddelande till appen och larmcentralen via internet. Men vad händer om strömmen är bruten eller internet ligger nere för tillfället? För att säkra upp mot detta har flera företagslarm backup med GSM/GPRS. Därmed kan kommunikation ske oavsett problem med internetuppkopplingen. 

En annan fråga är tillgänglighet och erfarenhet. De allra flesta larmbolag har larmoperatörer som går att nå dygnet runt. Men det betyder inte att man kan få service och hjälp med larmet under samma tid. Det finns exempelvis de som enbart ger teknisk support dagtid och nattetid enbart tar hand om larmfrågor. 

Uppkopplade larm

Ytterligare en punkt är var larmbolaget är beläget. Det är princip möjligt att bo i Kiruna och installera larm från ett företag i Malmö som sedan även bistår med larmoperatörer. Dessa har i så fall egna väktare eller samarbete med väktarföretag i Kiruna för att därmed kunna skicka ut väktare vid behov. Men genom att välja ett företag som finns representerat över hela landet bör man kunna räkna med snabbare support om det gäller service, tekniska frågor, uppdatering eller installering. 

Man bör även se över vad företagslarmet kan ge för skydd. Är det enbart inbrottslarm och brandlarm eller kan man även koppla på flera tjänster inom samma larmsystem. Det kan bland annat vara mycket smidigt att kunna koppla samma larm till driftövervakning. Därmed kan man få meddelande om temperaturen sjunker/höjs, om ventilationen inte fungerar osv. 

Källa: Följande punkter är tagna från Securitas tjänst ”SecuritasDirekt”. Dessa har sedan jämförts mot andra operatörer varpå skillnader mellan de olika företagslarmen kunnat påvisats. Någon bedömning om SecuritasDirekt är bättre eller sämre än andra bolag har inte tagits i jämförelsen.