Vårdbemanning – vad erbjuder företagen?

Vårdbemanning innebär att speciella bemanningsföretag hyr ut sjuksköterskor, läkare och annan typ av vårdpersonal till sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Som utbildad inom vården finns alltså möjlighet att jobba som konsult i stället för att vara anställd på till exempel ett sjukhus. Läs mer om vad dessa typer av företag kan erbjuda här.

Mer om vårdbemanning

Vårdbemanning innebär som sagt att speciella bemanningsföretag hyr ut olika typer av vårdpersonal till olika typer av vårdinrättningar. På många vårdinrättningar saknas både personal och kompetenser inom olika områden och därför går det att hyra in till exempel läkare eller sjuksköterskor under både korta och längre perioder, för att tillgodose behoven.

Vårdbemanning kan även användas för att minska vårdköer på dom platser där det tillfället är högt tryck – med fler läkare och sjuksköterskor kan fler patienter tas om hand på kortare tid.

Vad företagen kan erbjuda

Bemanningsföretag som arbetar med vårdbemanning har vårdpersonal anställda, likt konsulter. Det dessa företag kan erbjuda är bland annat:

  • Högre löner – Det är inte helt ovanligt att den som väljer att arbeta som konsult inom får högre lön, jämfört med en fast anställning på en vårdinrättning. Det kan till och med vara så att lönen bli högre även fast arbetstimmarna blir färre, vilket troligen är en av dom stora anledningarna till att många väljer just denna väg.
  • Möjlighet att påverka arbetstiderna – En annan fördel med vårdbemanning är att det kan finnas möjlighet att själv påverka sina arbetstider. Vissa föredrar att jobba skift – med kvällar, nätter och helger och allt vad det innebär. Andra föredrar att jobba dagtid, kanske för att få livspusslet att gå ihop. Som konsult finns möjlighet att själv välja vilka uppdrag som passar livssituationen.
  • Utbildningar – En del av dom aktiva bemanningsföretag som finns erbjuder även utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder. Detta för att det är något som kan löna sig för båda parter – då både företaget och konsulterna får en högre och bredare kompetens.

Exakt vad olika bemanningsföretag inom området erbjuder kan såklart skilja sig men allt fler vårdutbildade tycks inse fördelarna med att jobba hos ett sådant. Det kan som sagt finnas möjlighet att själv bestämma sina arbetstider, kanske till och med jobba mindre än tidigare, och ändå få bra med pengar in på kontot varje månad.

Du kanske även gillar..