Vad Flashback säger om OVPN?

När det gäller viss säkerhetsutrustning och anonymitetstjänster kan det vara smart att se på vad användare på forum skriver. Vad flashback säger om OVPN sammanfattas nedan:

Allmänt omdöme

En kortfattad sammanfattning av vad Flashback säger om OVPN är att:

 • VPN-tjänsten fungerar mycket smidigt
 • Kundtjänsten är mycket uppskattad och tillmötesgående
 • Tydlig information kring hantering av information

Ett exempel på att de verkligen prioriterar användarnas anonymitet visas med hänvisning till ett domstolsbeslut – som även flera av trådförfattarna hänvisar till.

Vad Flashback säger om OVPN

  • Mycket och lång tråd
   Tråden på Flashback skapades 2014 och hade, fram till januari 2022, över 609 sidor med inlägg. Här går det att hitta allt från diskussioner kring säkerheten, recensioner, frågor och supportfrågor. Medlemmarna hjälper varandra att hitta lösningar och många återkommer med supportsvar efter att de varit i kontakt med supporten.
  • Kostnadsfritt
   Från början var det kostnadsfritt att testa tjänsten ett par timmar. Detta har över tid förlängts och i en recension nämns att det under 2022 var möjligt med 10 provdagar.
  • Kundtjänst!
   En användare sammanfattar tjänsten med att ha ”de allmänna funktioner som krävs” samt utöver det vissa extra säkerhetsfunktioner. Men det användaren lyfte fram som OVPN´s största styrka var kundsupporten. Detta både via exempelvis mail och chat på hemsidan.

Det är även fördelaktigt att supportteamet från företaget följer vad Flashback säger om OVPN och snabbt är med och svarar på frågor eller förklara detaljer i forumet. På detta sätt behöver det inte heller uppstå rykten eller felaktig information kring tjänsten.

 • Bugghunting
  Ett par användare lyfter även fram fördelen med bughunting. Personer som hittat mindre buggar har fått flera månader gratis användning av tjänsten. Att vara transparent, ärlig och generös är viktigt för företag så att buggarna verkligen rapporteras in.
 • Tekniska diskussioner
  Vilka tekniska lösningar som är säkrast, mest användningsvänliga och funktionella är inte alltid självklart. Det finns därmed flera diskussioner kring hur VPN-tjänsten borde vara, byggas om osv.

 

Samtidigt är det ofta som användare lyfter upp den som säker, smidig och framförallt användarvänlig då de som ”kör fast” lätt kan hitta en lösning via just Flashback eller dess support. Läsa mer? Vad säger Flashback om OVPN? – Gå till Flashback.se och använd sökfunktionen på ”OVPN”.

Continue Reading

Abonnemang med surf

Allt fler upptäcker tjusningen med att kunna jobba eller plugga lite var som helst, och helt enkelt låta kontoret flytta med dit man är för dagen. Att variera sin arbetsplats kan göra att inspirationen ökar, och den som har flera olika projekt igång kan ha lättare att hitta tillbaka till tråden genom att byta fysisk plats. Kanske trivs man bäst med att läsa in text på ett bibliotek, men vill skriva i sorlet på ett café, eller vice versa. För att använda internet i stunden behövs ofta abonnemang med surf.

Känn friheten med mobilt bredband

Det finns många situationer då mera surf gör livet enklare, och det kan innebära t.ex. att komma åt internet i sommarstugan, eller att kunna nå sina molntjänster medan man sitter på tåget. Utvecklingen går mot att de allra flesta använder mer och mer data både i syfte att arbeta och på sin fritid, och detta gör att kraven på uppkoppling ökar. Ett abonnemang för surf som går på det mobila nätet är ett bra komplement för de flesta internetanvändare som vill ha kontinuerlig tillgång till nätet.

Använd ett surf-abonnemang i väntan på fiber

Eftersom de flesta abonnemang för surf kan fås utan bindningstid är de perfekta för den som väntar på en fiberinstallation till fastigheten. Man kan då säga upp abonnemanget så fort fiberinstallationen är klar, och därigenom slippa betala dubbelt när installationen väl är färdig. Tack vare de snabba mobilnäten som finns idag blir det faktiskt bra hastighet även för mobila bredband, och de funkar fint till att t.ex. streama film eller liknande.

Tre enkla steg till att skaffa ett mobilt surf-abonnemang

 • Jämför olika operatörer och välj ett abonnemang som passar. Den som bara surfar ibland kan med fördel skaffa en mindre pott, vilket oftast är billigare, medan en person som kommer använda sitt mobila internet till alla sina online-ärenden gör klokt i att välja obegränsad data.
 • Beställ ett startpaket med sim-kort och en router, eller använd en gammal mobil som router och dela internet från den. Nackdelen med denna lösning är att mobilen måste vara kopplad till en strömkälla, annars laddar den ur väldigt fort.
 • Koppla upp surfplattan eller datorn till internet och njut av snabb surf som kan följa med överallt.
Continue Reading

Vad påverkar priset på ett överfallslarm för en butik?

Vad påverkar priset på ett överfallslarm för en butik?

För butiksägaren är det ofta självklart att ha inbrottslarm och brandlarm. För många är det lika självklart att ha överfallslarm som skapar trygghet för de som jobbar i butiken. Vad denna säkerhetslösning kostar beror på flera faktorer.

Följande frågor använder Securitas på sin hemsida för att avgöra kundens behov och därmed erbjuden prisnivå.

Vilka övriga tjänster ska ingå?

Det är extremt ovanligt att en butik enbart har överfallslarm – och inget annat larm. Företagslarm kan exempelvis innefatta inbrottslarm, brandlarm och just överfallslarm.

Men generellt erbjuder larmföretagen sina kunder att enbart teckna överfallslarm om så önskas. Det skulle exempelvis kunna uppstå detta behov för en butik som ligger i en galleria. Detta eftersom gallerior ofta har skalskydd och brandlarm redan installerade av fastighetsägaren.

Hur är butiken belägen?

Behov av inbrottslarm och överfallslarm styrs även var butiken är belägen. Ligger den med ingång och fönster mot en gata, i en galleria eller högt upp ett kontorskomplex? Detta avgör därmed risken att något ska hända.

Kommer personalen att jobba ensamma?

Ett ökat säkerhetstänk krävs om personalen kommer att jobba ensamma. Inom en del branscher är det till och med krav på att överfallslarm måste finnas tillgängliga dygnet runt. Detta just på grund av den ökade risken vid ensamarbete.

Ska det vara ett överfallslarm kopplat til kamera?

Vid överfall, rån eller allmänt hotfulla situationer kan ett överfallslarm skapa en tryggare arbetssituation i butiken. För att skapa en säkrare situation kan övervakningskameror kopplas upp. Dessa bevakar, och sparar video, på vad som skett. Dessutom kan larmbolagets operatörer se vad som skett när larmet aktiverats. Fördelen är därmed att korrekt insats kan ske utifrån händelse.

Går alltid att jämföra!

I de flesta städer finns flera larmbolag representerade. För butiksägaren kan det därmed finnas fördel i att jämföra de olika alternativen.

 • Vilka tjänster ingår?

Det primära är att jämföra vilka tjänster som ingår och ställa detta mot det egna behovet. Att tumma på kvalité är aldrig rätt väg att gå när det kommer till säkerhet.

 • Vad kostar det?

Att ta in offert från flera olika larmbolag kan innebära att butiksinnehavaren kan spara stora summor per år. Men detta ska, som nämnts, inte ske på bekostnad av säkerhet och kvalité på larmsystemet.

Continue Reading

Yrken på webbyrå i Stockholm

En webbyrå i Stockholm kan vara både stor och liten, med många medarbetare eller bara några få. Hos vissa finns anställda som arbetar över flera områden och på andra finns en person för varje enskild del av arbetet. Här kan du läsa mer om några vanliga yrkesroller som finns på webbyråer i Stockholm– från säljare till designer.

Webbdesigner – skapar ytan

En webbdesigner är viktig på en webbyrå och ofta finns flera personer inom denna yrkesroll. En webbdesigner är expert på att bygga och anpassa hemsidor för att dom ska bli snygga och användarvänliga. Det man som besökare ser med blotta ögat på en hemsida, är alltså ofta skapat av just en webbdesigner.

Copywriter – textförfattaren

En copywriter, eller i vissa fall content writer, är den person som skriver dom olika texter som finns på en hemsida. Det kan vara alltifrån blogginlägg till produktbeskrivningar. En webbyrå behöver dock inte nödvändigtvis ha en egen textförfattare anställd, utan det är vanligt att texter köps in från andra företag. Större byråer har dock ofta egna, ibland flera, som jobbar med att skriva texter.

Programmerare – bakom kulisserna

Det man inte ser så mycket av med blotta ögat, varken kund eller besökare, är det jobb som programmeraren har gjort. Arbetet är dock avgörande för att alla delar av hemsidan ska fungera som det ska – alltså programmering. En webbyrå kan ha en eller flera programmerare, beroende på byråns storlek, men det finns ingen som klarar sig utan en sådan.

Projektledare – spindeln i nätet

På en del webbyråer, främst dom som jobbar med större projekt, finns ofta en projektledare. Denna fungerar lite som spindeln i nätet, eller som en slags övervakare som ser till att alla delar ligger i fas med tidplanen och annat viktigt. En projektledare kan ses lite som en chef om man så vill, och det är också denne som bär ansvaret för det aktuella projektet.

Säljare på webbyrå i Stockholm

Det är inte alla webbyråer i Stockholm som har en säljare i personaltruppen, men vissa har det. Denna arbetar med kundkontakt och raggar nya kunder på olika sätt. En del byråer föredrar att kunderna själva har hittat till företaget genom exempelvis rekommendationer och omdömen men andra, främst större byråer, har alltså en egen säljare.

Övriga yrkesroller som kan finnas hos en webbyrå i Stockholm:

 • Administratör
 • Creative Director
Continue Reading

Behöver du anlita advokatbyrå?

Behöver du anlita advokatbyrå?

När det handlar om juridiska ärenden som rör vårdnad och umgängesrätt kring gemensamma barn så väljer många att anlita en advokatbyrå om man inte kan lösa konflikterna själv. En advokatbyrå har erfarenhet och kan ge stöd och råd kring hur ni bäst löser era problem. 

När det gäller ärenden där barn är iblandade så kan det vara känsligt. Du som behöver anlita en advokatbyrå för att till exempel lösa en vårdnadstvist kan lita på att en erfaren advokat kan hjälpa dig. Konflikter är en del av livet och tyvärr så hamnar barn ofta i kläm när vuxna inte kan samarbete till exempel efter en skilsmässa. Enligt lagen så är det alltid barnets bästa som ska vara i fokus. Du som är orolig för ekonomin ska veta att många försäkringar kan hjälpa till att betala för de kostnader det innebär att anlita en advokatbyrå. Juridiska processer är ofta kostsamma, på juridiken.org kan du läsa mer.

Vårdnad och umgängesrätt 

Enligt lagen så är det skillnad på vårdnad och umgängesrätt. Barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar väger tungt. Barnet anses ha behov av detta och därför så får föräldrar ofta umgängesrätt. När det handlar om vårdnad så är detta en annan sak. Du som funderar på att anlita en advokatbyrå för att ansöka om enskild vårdnad ska veta att detta inte är något man ansöker om för att ni som föräldrar inte kommer överens. Vid en bedömning om enskild vårdnad är motiverat så tittar rätten på saker som om det förekommer missbruk, våld eller något annat som skadar barnet och gör den ena föräldern olämplig som vårdnadshavare. Även våld mot sin partner som ett barn får bevittna anses vara skadligt. Du som är osäker kan rådfråga en advokatbyrå som kan titta specifikt på just ditt fall och de omständigheter som råder. En vårdnadstvist är ofta en ganska långdragen process som kan vara svår att gå igenom och därför är det viktigt att man fått råd från en erfaren advokat innan en sådan process påbörjas. Du som befinner dig i en situation där motparten hotar eller skadar dig ska tänka på att dokumentera så mycket som möjligt inför en eventuell rättegång. 

Continue Reading

Se över säkerheten på ditt företagslarm

Se över säkerheten på ditt företagslarm

Ett företagslarm ger säkerhet – men hur mycket? Som kund är det viktigt att syna de olika larmbolagen och förstå vilken säkerhet det är man betalar för. Det är nämligen skillnader – vilka kan vara avgörande när inbrott, brand eller driftstopp sker. 

Företagslarm som företagslarm? Nej, så enkelt är det inte. Det gäller att kontrollera vilka tjänster som ingår och vilken service som skapas med det larm som installeras. Ett exempel kan tas från hur larmet kommunicerar med larmcentralen och den app som vanligtvis följer med larmet. 

När ett företagslarm larmar skickas meddelande till appen och larmcentralen via internet. Men vad händer om strömmen är bruten eller internet ligger nere för tillfället? För att säkra upp mot detta har flera företagslarm backup med GSM/GPRS. Därmed kan kommunikation ske oavsett problem med internetuppkopplingen. 

En annan fråga är tillgänglighet och erfarenhet. De allra flesta larmbolag har larmoperatörer som går att nå dygnet runt. Men det betyder inte att man kan få service och hjälp med larmet under samma tid. Det finns exempelvis de som enbart ger teknisk support dagtid och nattetid enbart tar hand om larmfrågor. 

Uppkopplade larm

Ytterligare en punkt är var larmbolaget är beläget. Det är princip möjligt att bo i Kiruna och installera larm från ett företag i Malmö som sedan även bistår med larmoperatörer. Dessa har i så fall egna väktare eller samarbete med väktarföretag i Kiruna för att därmed kunna skicka ut väktare vid behov. Men genom att välja ett företag som finns representerat över hela landet bör man kunna räkna med snabbare support om det gäller service, tekniska frågor, uppdatering eller installering. 

Man bör även se över vad företagslarmet kan ge för skydd. Är det enbart inbrottslarm och brandlarm eller kan man även koppla på flera tjänster inom samma larmsystem. Det kan bland annat vara mycket smidigt att kunna koppla samma larm till driftövervakning. Därmed kan man få meddelande om temperaturen sjunker/höjs, om ventilationen inte fungerar osv. 

Källa: Följande punkter är tagna från Securitas tjänst ”SecuritasDirekt”. Dessa har sedan jämförts mot andra operatörer varpå skillnader mellan de olika företagslarmen kunnat påvisats. Någon bedömning om SecuritasDirekt är bättre eller sämre än andra bolag har inte tagits i jämförelsen. 

Continue Reading

Barnvänliga matkassar

Barnvänliga matkassar

Den som håller sig a jour med trender inom matlagning och handel på nätet, har svårligen kunnat undgå matkassar. Oavsett hur boendesituationen ser ut finns anpassade alternativ. Barnvänliga matkassar och familjeinriktade alternativ är två exempel. Detta koncept kom för ett antal år sedan men det är först på senare tid den fått genombrott. I dagsläget går det att beställa matkassar på nätet nästan helt oavsett vilken stad man bor i. Dock kan man i vissa fall behöva åka ut till ett varuhus för att hämta matkassen. För de som bor i större städer och tätorter är hemleverans vanligt. På så vis kan man spara åtskillig tid som annars skulle spenderas i mataffären!

Snabbt och enkelt

När man köper färdiga matkassar handlar det ofta om att minimera tiden som krävs för att handla mat. Vidare kan man släppa tanken på vad man skall laga för dagen. Istället kan man följa recepten och få mer tid över till annat. En bonus är att varje rätt är utformad för att ge bra näringsvärde! När det gäller matkassar för barnfamiljer är de ofta komponerade för att alla oavsett ålder skall få någonting de tycker om. Dessutom går varje recept snabbt att laga. Omkring 30 minuter är vanligt. Kryddorna är inte heller för starka för barnen.

Barnvänliga rätter

Bland småbarnsfamiljer är det inte ovanligt att samma rätter serveras med regelbundenhet. Klassiker som har blivit vardag och som först kommer upp som alternativ när man är för trött för att förkovra sig i mattidningarnas reportage. Att testa barnvänliga rätter med hjälp av matkassar på nätet innebär att man får en förnyelse. Ofta en behövlig sådan! Efter en tid har man kunnat lägga till såväl recept som komponenter i sin bank av uppskattade rätter. Vissa tar en paus från matkassar för att på egen hand gå vidare med ny inspiration. Andra väljer att fortsätta med matleveranserna. Eventuellt med variation i form av att man byter fokus på matkassen.

Det finns alternativ för den som endast äter ekologisk mat, samt för de med önskemål om specifik diet. På så vis går det att sätta parametrarna för vad som skall finnas i matkassen utan att detaljstyra vad för anrättningar som är att vänta. Det finns en uppsjö företag som erbjuder barnvänliga matkassar. Dock finns en rad jämförelser för den som vill ha information om de alternativ som står till buds.

Continue Reading

Bare Minerals

Längtan efter det naturliga var stor när den första underlagskrämen i pulverform presenterades på 70-talet och snart hade alla förstått storheten i det nya mineralsminket. Bare Minerals har varit med sen mineralrevolutionen började och idag är de ledande på marknaden. Bare Minerals storhet ligger i just det naturliga – mineralerna täpper varken igen eller irriterar huden och funkar för alla oavsett ålder, hudtyp och hudton.

Mineraler i make up produkter

Under det ljuva 70-talet fanns en längtan efter det rena. En längtan efter det som gjorde dig vacker men samtidigt kunde var nyttigt för huden. Mineralsminket blev svaret på denna längtan och mineralrevolutionen var ett faktum. Rena mineraler är skonsamma för huden eftersom de är en naturlig produkt som i grund och botten består av krossade naturliga mineralpigment från jorden. Men hur ny var denna mineralrevolution egentligen? Troligtvis så har människor sminkat sig med naturliga mineraler sen istiden och pigment från mineraler har används under många århundranden till exempel av de som sysslade med kroppsmålning. Men under 70-talet kommersialiserades mineralsminket när läraren Diane Ranger skapade varumärket Bare escentuals, som Bare Minerals är en del av, och därför är det kanske berättigat att kalla det en revolution ändå. Bare Minerals är idag ledande på mineralmarknaden kanske framförallt på grund av sina effektiva mineralfoundations.

Naturliga mineraler täpper inte igen och irriterar huden

Vad är det då som gör mineralsminket så bra? Mineraler är som sagt naturliga till sin natur och därför täpper det inte till eller irriterar huden. Eftersom huden kan andas genom produkterna så kan Bare Minerals användas av personer av olika hudtyp, hudton och ålder. Eftersom produkterna är naturliga så innehåller majoriteten inget talk, vax, mineraloljor, artificiella oljor, parabener, parfym, konserveringsmedel, stabiliseringsmedel eller syntetiska färgämnen. Ämnen som dessa är det som täpper igen porerna och irriterar din hud. Detta betyder att även personer som är allergiska, har känslig hy eller problemhy kan använda Bare Minerals eftersom sminket är antiinflammatoriskt och inte täpper igen huden. Bare Minerals testar inga av sina produkter på djur.

Några som har förstått storheten i mineralsminket är Bare Minerals skönhetsambassadörer. Det nyaste tillskottet är Hailey Baldwin, modell, tv-personlighet och förlovad med popartisten Justin Bieber. Andra skönhetsambassadörer för Bare Minerals är Svarta Pantrarna-skådespelaren Letitia Wright och modellen Rosie Huntington-Whitely.

Continue Reading

Beachflagga med bra kvalitet

För att skylta med erbjudanden eller i syfte att visa upp sitt företag är beachflaggor utmärkta. Dessa kom ut på bred front för några år sedan och de karakteristiska hajfenorna kan ses i var och varannan stad! För att nå ut på rätt sätt krävs dock att man satsat på en beachflagga med bra kvalitet. Många detaljer gör en stabil helhet och om man drar in på någon av delarna faller det platt. Någonting som kan fungera som exempel är ifall man har varmskurna eller fållade flaggor. De varmskurna är snabba att producera men har en risk att fransa sig i vinden. Genom att komplettera med en sydd fåll kan man undvika dessa överraskningar. Detsamma gäller valet av tråd och övrigt material. Rötbeständiga alternativ är utformade för att tåla tuffa påfrestningar under lång tid. Oavsett väder kan dessa stå pall och fylla sin funktion under många år. Hur frekvent man använder sina beachflaggor är naturligtvis någonting som spelar in i dess hållfasthet.

Följa vinden

Att stå emot vinden kan bli en utmaning för vilken flagga som helst. Kastvindar har en tendens att både välta och riva reklamflaggor. Väljer man att investera i en beachflagga med bra kvalitet är det ofta kullager i foten. Detta innebär att beachflaggan enkelt kan rotera runt sin egen axel. Följden av detta är att vinden inte sliter i flaggan utan vänder den i rätt riktning. En sådan detalj är sällan självklar för den som inte tidigare köp in denna sorts marknadsföringsflaggor. Efter att ha blivit vis av erfarenhet är det dock någonting som kanske får viss prio.

Som alltid är det budskapet och tryckkvaliteten som gör en hel del av arbetet med att väcka intresse. Det är därför viktigt att man har högupplösta bilder och ett budskap som faktiskt drar publik. Har man kommit tillrätta med detta, kan en beachflagga med bra kvalitet göra resten! Det finns olika design till formen och hajfenor har kompletterats med öronformade samt raka alternativ. Masterna via butiken i artikeln har tillverkats i glasfiber och komposit vilket ger bra och tålig struktur.

Continue Reading

Cykelhållare på tak eller dragkrok?

Cykelhållare på tak eller dragkrok?

När man ska köpa en cykelhållare så måste man bestämma sig om man ska ha den uppe på biltaket eller på dragkroken. Bägge varianter har sina för- och nackdelar. På taket kan man ha en cykelhållare som kan ta upp till fyra cyklar. Det bästa är att vända dem varannan fram och varannan bak, annars blir svårt att få plats med fler än två cyklar. Det man ska tänka på när man bestämmer sig för att montera fast cykelhållaren på taket är att det kan vara svårt att få upp den, särskilt om man har en SUV som är lite högre. Även om man är ganska lång så måste man ha en pall för att kunna sätta upp cyklarna.

Hur mycket last tål en cykelhållare?

De flesta flesta cykelhållare kan ta över 60 kilo. Man ska alltid försöka fördela lasten jämt över cykelhållaren. En maxlastad cykelhållare påverkar bilens köregenskaper så det gäller att packa med eftertanke. En cykelhållare som sätts dragkroken tål oftast lite mer vikt än en cykelhållare som monteras på biltaket. En annan fördel är att du inte riskerar att köra in i garaget med cyklarna kvar på taket. Men tänk på att om du sätter cykelhållaren på bilens dragkrok så har cyklarna en tendens att  bli ganska smutsiga.

Kan en cykelhållare skada min cykel?

Många av de klassiska modellerna av cykelhållare separerar inte cyklarna och då blir de ofta placerade mot varandra, utan något mellanrum. Detta leder ofta till att cyklarna får en hel del skador eller ”skavsår” på ramen. Har du en helt ny cykel är detta mindre roligt. Genom att köpa en cykelhållare av ny modell kan du dock kringgå detta problem eftersom nya modeller i allmänhet effektivt separerar de olika cyklarna. Ett annat alternativ är att helt enkelt linda in cyklarna i filtar eller något liknande så att de inte skaver mot varandra.

Kan man använda cykelhållare när man har husvagn?

Det är fantastiskt att kunna ta med sig sina cyklar när man åker på semester. Särskilt barnen brukar uppskatta att kunna cykla när man reser bort. Det går absolut att använda cykelhållare när man har husvagn. Det gäller dock att räkna på maxvikten. Hur mycket vikt din bil tål hittar du på registreringsbeviset. Du måste räkna in både husvagn, cyklar och cykelhållare i lastvikten. Tänk noga igenom hur du packar bilen och husvagnen om ni kommer att använda cykelhållare.

Continue Reading